Wat is facility management?

Grote kans dat je de term ‘facility management’ wel eens hebt horen vallen binnen het bedrijfsleven. Maar wat houdt deze term precies in? In essentie gaat facility management om het ‘huishouden’ binnen de organisatie. Hierbij draait het erom dat elk personeelslid alle faciliteiten tot beschikking heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Dit gebeurt op zowel strategisch als op praktisch niveau, om bij te dragen aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen en daarmee de groei van de organisatie. Zonder facilitaire dienstverlening kunnen bedrijven niet optimaal presteren, het is essentieel.

 

Hoofdtaken binnen facility management

Om te laten zien waar facility management allemaal in kan houden, zetten we de hooftaken op een rijtje:

 

1. Schoonmaak en onderhoud

Schoonmaak is de activiteit die vrijwel altijd onder facilitair management valt. De facilitair manager zorgt dat de werkomgeving goed schoon gehouden wordt. Daarnaast behoort het uitvoeren van allerlei klusjes zoals aanpassingen in de elektriciteit steeds vaker tot het facilitaire dienstpakket.

2. Voorzieningen buiten

Naast het onderhoud binnen de muren van het bedrijf gaat facility management ook om de voorzieningen buiten. Zo kan facilitair management de zorg dragen voor de groenvoorzieningen van het bedrijf. Ook kun je bij dit onderhoud denken aan de aanleg en het beheer van parkeerplaatsen en het plaatsen van afsluitingen.

3. Koffie, catering en automaten

Het takenpakket van facilitair management bestaat vaak ook uit het aanleveren en het onderhoud van (snoep-/drank-)automaten. Daarnaast behoren de catering en het verzorgen van de koffie ook tot de facilitaire diensten.

4. Beveiliging en bewaking

Ook beveiliging valt onder facilitair management. Traditioneel gezien is de facility manager verantwoordelijk voor zaken als fysieke beveiliging en bedrijfshulpverlening (BHV). Tegenwoordig ondersteunt facility management ook bij het onderhoud en de vervanging van apparatuur zoals brandblusapparaten, verbanddozen etc.

5. Onderhouden relaties externe partijen

De facility manager zorgt ervoor dat het gebouw wordt onderhouden. Facility management kan daarom worden ingezet om de behoeftes voor onderhoud te inventariseren en te kijken naar de bijbehorende financiële mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen offertes worden aangevraagd bij kandidaat-leveranciers.

 

Uitgebreid takenpakket

Facility management speelt steeds een belangrijkere rol als het gaat om strategische bedrijfsprocessen. Er wordt meer gekeken naar de manier waarop facility management kan bijdragen aan het behalen van de uiteindelijke bedrijfsdoelen. Het inventariseren hoe facility management zo effectief en efficiënt mogelijk alle afdelingen van een organisatie kan ondersteunen is daarvoor essentieel. Op deze manier wordt er gegarandeerd dat medewerkers hun werk optimaal uitvoeren en de organisatie zo efficiënt mogelijk functioneert.

 

Neem contact op

Het facilitaire werkveld is dynamisch en elke dag anders. Het is daarom belangrijk om te kijken naar wat jouw onderneming nodig heeft. Wil jij volledig zorgeloos kunnen ondernemen? Focus Facility kijkt graag samen met jou naar de mogelijkheden op het gebied van facility management. Wij begeleiden opdrachtgevers bij het doorlichten, ontwerpen en (her)inrichten van hun facilitaire organisatie. Juiste regievoering leidt tot een optimale match van jouw wensen en de geleverde (facilitaire) diensten. Voor vragen neem je geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.