Waarom is contractmanagement zo belangrijk?

Contractmanagement wordt ondernemingen/instellingen steeds belangrijker. Het is van essentieel belang dat contracten rechtsgeldig zijn. Daarnaast moeten ze de productiviteit en groei van de eigen organisatie versterken. Met gedegen contractmanagement weten organisaties zeker dat de meest voordelige bepalingen in het contract komen en gemonitord blijven gedurende de looptijd van het contract.

Focus Facility dienst

Wat is contractmanagement?

Contractmanagement draait om het opstellen, uitvoeren, evalueren én vastleggen van afspraken met leveranciers. Het heeft als doel te sturen op een optimale samenwerking tussen alle partijen. Een optimale samenwerking is gebaat bij heldere afspraken over onder andere:

  • Wie waarvoor verantwoordelijk is;
  • wie welke verplichtingen aangaat;
  • welke procedures er gelden;
  • en welke voorwaarden / tarieven gelden.

Contractmanagement raakt de hele organisatie en gaat verder dan het documenteren van duidelijke afspraken. In de meeste gevallen maakt contractmanagement onderdeel uit van het inkoopbeleid en verkoopbeleid, dat is ondergebracht in processen en systemen. Hierdoor weten alle medewerkers in de organisatie precies tot waar hun verantwoordelijkheden reiken en kunnen zij hun werk effectief en efficiënt ten uitvoer brengen.

Wat levert contractmanagement op?

Uit onderzoek blijkt dat de invoering van contractmanagement de volgende aantoonbare resultaten oplevert:

  • Verlaging juridische kosten door het gebruik van standaardovereenkomsten en –voorwaarden.
  • Voorkomen van weglekken van gecontracteerd resultaat zoals vastgelegd tijdens het inkooptraject.
  • De afspraken uit de (EU) aanbesteding worden periodiek geëvalueerd tussen de partijen.

Wat is goed contractmanagement?

Onder het beheren van contracten valt het vastleggen, beschikbaar stellen en up-to-date houden van de verplichtingen, contracten en termijnafspraken met leveranciers, zodat goed naleven van het contract mogelijk wordt en de waarde van het contract behouden blijft.

Wat is het verschil tussen contractbeheer en contractmanagement?

Contractbeheer vormt een belangrijk onderdeel van contractmanagement. Goed contractbeheer gaat verder dan alleen contractadministratie en maakt het mogelijk om goed contractmanagement te voeren. De nadruk ligt hierbij op het gestructureerd opslaan en bijhouden van contracten en bijbehorende informatie. Waar bestaat contractmanagement uit?

Samenvattend kan gezegd worden dat het contractmanagement uit de volgende drie hoofdtaken bestaat:

  • contractbeheer,
  • prestatiemanagement en
  • het relatiemanagement.

Wat is een Contractmanagementsysteem?

In een contractmanagementsysteem worden alle afspraken en contracten vastgelegd. Zo heeft u altijd volledig zicht op opzegtermijnen, looptijden, prestaties en verplichtingen.

Hoe word je contractmanager?

Voor de functie contractmanager wordt vaak minimaal HBO niveau gevraagd. Er zijn zowel HBO cursussen als opleidingen op dit gebied. Met name juridische opleidingen of die in de financiële hoek sluiten vaak goed aan op deze functie.

Meer weten?

Wil je meer weten over contractmanagement of heb je hierin advies nodig. Wij staan voor je klaar! Neem vandaag nog contact met ons op en we helpen je snel verder.