Advisering over sourcingstrategie ICT en Facilitair en na akkoord uitvoering geven aan de sourcingstrategie middels kwartiermakerschap.