Opstellen en implementeren inkoopbeleid in de organisatie, opstellen van een inkoopkalender en uitvoering geven aan de inkoopkalender.